Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức đối với các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

Xem chi tiết tập tin đính kèm bên dưới:

Đính kèm: