Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre năm 2022