Hồ sơ năng lực

BẢNG TỔNG HỢP KINH NGHIỆM CỦA TRUNG TÂM

(tính đến tháng 01/2015)

 

A. Tư vấn thiết kế, thi công và triển khai giải pháp an toàn mạng máy tính

TT

Tên công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm  thực hiện

1

Hệ thống mạng thông tin nội bộ trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Tại trụ sở Thanh tra tỉnh

2

Hệ thống mạng máy tính và điện thoại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre

Tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre

3

Thi công lắp đặt thiết bị Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hạng mục: Hệ thống thông tin

Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Tại Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Lắp đặt hệ thống cáp mạng tin học và cáp mạng điện thoại Viện Kiểm sát Giồng Trôm

Viện Kiểm sát Giồng Trôm

Tại trụ sở Viện Kiểm sát Giồng Trôm

5

Thiết bị Công nghệ và Thông tin liên lạc

UBND huyện Mỏ Cày Bắc

Khu Trung tâm Chính Trị - Hành Chính huyện Mỏ Cày Bắc

6

Thi công lắp đặt thiết bị cho phòng họp trực tuyến Hạng mục: Phòng họp trực tuyến – Hệ thống âm thanh (truyền hình) phòng họp trực tuyến. Công trình: Sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành Xây dựng

 

7

Gói thầu Hệ thống mạng vi tính và điện thoại

Ban quản lý dự án huyện Giồng Trôm

Thuộc dự án Trung tâm chính trị hành chính huyện Giồng Trôm

B. Xây dựng và triển khai các phần mềm quản lý cơ quan, doanh nghiệp

TT

Tên công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm thực hiện

1

Hợp đồng kinh tế triển khai 03 phần mềm dùng chung thuộc đề án 112 Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị hành chính trong tỉnh

3

Hợp đồng phân tích, thiết kế, xây dựng Chương trình quản lý Nhà khách Hùng Vương

Nhà khách Hùng Vương – Văn phòng UBND tỉnh

Nhà khách Hùng Vương – Văn phòng UBND tỉnh

4

Hợp đồng triển khai thực hiện chương trình phần mềm quản lý đơn thư khiếu tố của công dân

Văn phòng UBND tỉnh

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Phòng tiếp dân, 08 huyện thị và 10 sở ngành

6

Hợp đồng xây dựng Chương trình phần mềm quản lý hồ sơ

Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre

Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre

C. Tư vấn, thiết kế, triển khai Cổng, Trang thông tin điện tử

TT

Tên Công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm thực hiện

1

Hợp đồng kinh tế xây dựng website thông tin cho BQL Khu Công nghiệp

Ban quản lý Khu Công nghiệp

Ban quản lý Khu Công nghiệp

2

Hợp đồng hỗ trợ duy trì và phát triển website Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bến Tre

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bến Tre

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bến Tre

3

Hợp đồng xây dựng website Trung tâm Công báo

Trung tâm Công báo – VP.UBND tỉnh Bến Tre

Trung tâm Công báo – VP.UBND tỉnh Bến Tre

4

Phân tích, thiết kế, xây dựng Chương trình quản lý tiềm lực khoa học và công nghệ

Cục thống kê tỉnh Bến Tre

Cục thống kê tỉnh Bến Tre

5

Hợp đồng cập nhật website

Trung tâm thực nghiệm dừa Đồng Gò

Trung tâm thực nghiệm dừa Đồng Gò

6

Hợp đồng cập nhật website

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bến Tre

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bến Tre

7

Hợp đồng thi công hệ thống cáp mạng tin học và xây dựng website

Tỉnh Đoàn tỉnh Bến Tre

Tỉnh Đoàn tỉnh Bến Tre

8

Hợp đồng cập nhật website

Viện nghiên cứu dầu và cây có dầu

Viện nghiên cứu dầu và cây có dầu

9

Hợp đồng triển khai chương trình phần mềm quản lý đơn thư khiếu tố của công dân cho một số Sở ngành và UBND các huyện, thành phố Bến Tre.

Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre

Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre

10

Hợp đồng bảo trì và phát triển website

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bến Tre

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bến Tre

11

Thực hiện dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Xây dựng website quảng bá bưởi Da xanh thuộc chương trình “Phát triển 4.000 ha bưởi Da xanh ở tỉnh Bến Tre đến năm 2010”.

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bến Tre

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bến Tre

12

Hợp đồng xây dựng website

UBND huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre

UBND huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre

13

Hợp đồng bảo trì và phát triển website

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bến Tre

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bến Tre

14

Hỗ trợ thành lập trang website cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre

15

Xây dựng website cho Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.

Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

16

Hợp đồng cập nhật website

Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông

Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông

17

Hợp đồng xây dựng website

Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

18

Dự án xây dựng website ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bến Tre

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

19

Hợp đồng xây dựng website nội bộ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bến Tre

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bến Tre

20

Hợp đồng xây dựng website nội bộ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bến Tre

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bến Tre

21

Hợp đồng xây dựng website

Hội nghề cá tỉnh Bến Tre

Hội nghề cá tỉnh Bến Tre

22

Hợp đồng xây dựng website

Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

23

Hợp đồng xây dựng website Festival dừa Bến Tre lần III năm 2012

Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bến Tre

Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bến Tre

24

Hợp đồng xây dựng chuyên trang góp ý dự thảo văn bản qui phạm pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre

Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre

25

Hợp đồng bảo trì và phát triển website

Tỉnh Đoàn tỉnh Bến Tre

Tỉnh Đoàn tỉnh Bến Tre

26

Hợp đồng xây dựng website nội bộ

Nhà khách Hùng Vương – Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre

Nhà khách Hùng Vương – Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre

27

Hợp đồng xây dựng Cổng Thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Bến Tre

Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre

Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre

28

Hợp đồng xây dựng website

Ủy ban nhân dân Thành phố Bến Tre

Ủy ban nhân dân Thành phố Bến Tre

29

Hợp đồng về việc thiết kế 16 website thuộc chương trình: "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015"

Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre

Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre

30

Hợp đồng Gói thầu xây dựng Website Sở Y tế

Sở Y tế Bến Tre

Sở Y tế Bến Tre

31

Hợp đồng xây dựng Website số 207/HĐ-TTTH ngày 21/08/2013

Phòng văn hóa và thông tin huyện Ba Tri

Phòng văn hóa và thông tin huyện Ba Tri

32

Gói thầu Nâng cấp Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh

Văn phòng  ĐĐBQH và HĐND tỉnh Bến Tre

Văn phòng  ĐĐBQH và HĐND tỉnh Bến Tre

D. Cung cấp thiết bị 

TT

Tên công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm thực hiện

1

Dự án mua sắm trang thiết bị cho huyện Mỏ Cày Bắc và xã Tân Hội huyện Mỏ Cày Nam

Ban quản lý dự án các Dự án đầu tư huyện Mỏ Cày

Huyện Mỏ Cày Bắc và xã Tân Hội huyện Mỏ Cày Nam

2

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2009

UBND Phường Phú Khương

UBND Phường Phú Khương

3

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2009

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bến Tre

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bến Tre

4

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2009

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bến Tre

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bến Tre

5

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2009

Công ty Cổ phần rượu Phú Lễ

Công ty Cổ phần rượu Phú Lễ

6

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2010

Sở nội vụ tỉnh Bến Tre

Sở nội vụ tỉnh Bến Tre

7

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2010

Ban QLDA nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ chăm sóc SKSS Bến Tre

Ban QLDA nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ chăm sóc SKSS Bến Tre

8

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2010

Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre

Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre

9

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2010

Văn phòng chương trình mục tiêu Quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre

Văn phòng chương trình mục tiêu Quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre

10

Cung cấp máy photo các huyện và thành phố

Cục thống kê tỉnh

Chi cục thống kê huyện, thành phố

11

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2010

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

12

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2011

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

13

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2011

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre

 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre

14

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2011

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

15

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2012

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre

16

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2012

Liên đoàn lao động Tỉnh Bến Tre

Liên đoàn lao động Tỉnh Bến Tre

17

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2012

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre

18

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2012

Công ty Xăng dầu Bến Tre

Công ty Xăng dầu Bến Tre

19

Gói thầu mua sắm trang bị hệ thống máy tính và thiết bị tiếp nhận, vận hành, ứng dụng hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe mới

Sở giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre

Sở giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre

20

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2012

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

21

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2012

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

22

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2012

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

23

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2012

Công ty Xăng dầu Bến Tre

Công ty Xăng dầu Bến Tre

24

Gói thầu Mua máy Laptop phục vụ công tác đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

25

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2012

Cục thống kê tỉnh

Cục thống kê tỉnh

26

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2012

Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre

Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre

27

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2012

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

28

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2012

Viện Kiểm sát tỉnh Bến Tre

Viện Kiểm sát tỉnh Bến Tre

29

Gói thầu Trang bị hệ thống thiết bị ứng dụng hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe

Sở giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh

Sở giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh

30

Gói thầu mua sắm trang bị bổ sung thiết bị in phục vụ công tác cấp,  đổi giấy phép lái xe theo mẫu mới

Sở giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre

Sở giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre

31

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2013

Sở nội vụ

Sở nội vụ

32

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2013

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

33

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2013

Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre

Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre

34

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2013

Liên đoàn lao động tỉnh

Liên đoàn lao động tỉnh

35

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2013

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre

36

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2013

c thống kê Tỉnh Bến Tre

Cục thống kê Tỉnh Bến Tre

37

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2013

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre

38

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2014

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre

39

Cung cấp máy chủ năm 2014

Sở giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre

Sở giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre

40

Cung cấp máy photocopy  năm 2014

Công ty Xăng dầu Bến Tre

Công ty Xăng dầu Bến Tre

41

Gói thầu mua sắm trang bị bổ sung thiết bị thực hiện chuyển đổi giấy phép lái xe ôtô và xe môtô

Sở giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre

Sở giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre

42

Cung cấp thiết bị văn phòng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mỏ Cày Bắc

Cơ sở Yến Nhi

Cơ sở Yến Nhi

43

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2014

Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

44

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2014

Văn phòng UBND huyện Châu Thành

Văn phòng UBND huyện Châu Thành

45

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2014

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre

46

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2014

Hội Nông dân tỉnh Bến Tre

Hội Nông dân tỉnh Bến Tre

47

Cung cấp Server

Phòng Hậu cần kỹ thuật - Công an tỉnh Bến Tre

Phòng Hậu cần kỹ thuật - Công an tỉnh Bến Tre

48

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2014

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Châu Thành

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Châu Thành

49

Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2014

Phòng Hậu cần kỹ thuật - Công an tỉnh Bến Tre

Phòng Hậu cần kỹ thuật - Công an tỉnh Bến Tre

50

Gói thầu: Mua trang thiết bị phục vụ công tác cấp giấy phép

lái xe bằng vật liệu PET

Sở Giao thông Trà Vinh

Sở Giao thông Trà Vinh

51

Hợp đồng cung cấp máy photocopy

Phòng Hậu cần CA tỉnh

Phòng Hậu cần CA tỉnh

52

Hợp đồng máy chiếu, máy vi tính, Laptop

Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

53

Hợp đồng máy sever

Rượu Phú Lễ

Rượu Phú Lễ

54

HĐ máy PC, laptop, máy in , máy chiếu

Ban QLDA Đàn Bò Sữa

Ban QLDA Đàn Bò Sữa

55

Hợp đồng cung cấp  thiết bị máy vi tính

Đài truyền hình Bến Tre

Đài truyền hình Bến Tre