Chính sách giải quyết khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại qua email: trungtamthongtindientu@eicbentre.vn hoặc số điện thoại: 02753 510 373

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách hàng giải quyết tranh chấp đó.

Khách hàng gửi khiếu nại tại địa chỉ:

- Phòng Kinh doanh  –  Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
- Hotline: 02753 600600 – 02753 510373
- Địa chỉ: PH1.14, KĐT Hưng Phú, đường Nguyễn Thị Định, P. Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Email: trungtamthongtindientu@eicbentre.vn