Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên eicbentre.vn bao gồm: email, họ tên khách hàng. Đây là thông tin mà Phòng Kinh doanh - Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi liên hệ để chúng tôi xác nhận thông tin và cung cấp sản phẩm/dịch vụ đúng với yêu cầu của Khách hàng, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về những thông tin mà Khách hàng đã cung cấp trên eicbentre.vn. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho eicbentre.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật thông tin cá nhân của mình để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

- Xác nhận và liên hệ có liên quan đến việc trao đổi và cung cấp sản phẩm/dịch vụ đến Khách hàng.
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Phòng Kinh doanh - Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến việc trao đổi và cung cấp sản phẩm/dịch vụ tại eicbentre.vn.
- Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ website eicbentre.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

- Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre:
- Trụ sở chính: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Địa chỉ liên hệ: PH1.14, KĐT Hưng Phú, đường Nguyễn Thị Định, P. Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Hotline: 02753 600600 – 02753 510373
- Email: trungtamthongtindientu@eicbentre.vn
5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận thông tin

Những dữ liệu của Khách hàng cung cấp trên trang eicbentre.vn chỉ bao gồm họ tên, địa chỉ email để Phòng Kinh doanh - Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre thuận tiện trong việc trao đổi thông tin và liên hệ. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Kinh doanh - Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre để trao đổi thông tin về các thông tin đã cung cấp.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của Khách hàng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi cam kết:

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.